Cô Gái Việt

header photo

 

 

Chúc Mừng 3 Bà-Số-8 (2016)

Ba CÔ GÁI VIỆT tuyệt xinh

Tính tình tinh khiết như QUỲNH HOA, trăng

Công ngôn dung HẠNH  ai bằng!!!

Một vầng MINH NGUYỆT, chị Hằng nhường thua

Tám mươi? Mười tám!!! Thật, đùa!!!

KMH

******

Mừng Sinh Nhật 80 của cô Quỳnh Hoa (2015)

******

Mừng Sinh Nhật 80 của chị Ngọc Hạnh (2013)

******

Mừng Sinh Nhật 80 của chị Cao Minh Nguyệt (2013)