Cô Gái Việt

header photo

Cách Xa

Keyboard: Thanh Yến

Guitar: Duy Ngọc

Camera: Na Trần

Thể hiện: Ngọc Huyền Mtl

Cánh Chim Cô Đơn

Thơ : Ngọc Quyên

Nhạc : Nguyễn Hoàng Đô

Tiếng hát: Thu Trang

Là Những Điều Bé Nhỏ

Lời: Trần Bảo Như

Nhạc: Nguyên Ca & Trần Bảo Như

Tiếng hát Hoàng Linh

Một Thoáng Mây Ngàn

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Nguyễn Hà

Trình bày: Ngọc Giao

Nếu Mai Em Vê

Thơ: Hồng Thúy

Nhạc: Trần Thiên Anh

Tiếng hát: Tâm Thư

Mơ Về Trường Xưa

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc: Vĩnh Trương

Ca sĩ: Bạch Lan

Người Kỹ Sư Mở Đường

Lời: Trần Bảo Như

Nhạc: Nguyên Ca & Trần Bảo Như

Tiếng hát: Tố Lan

 

Bản Tâm Ca Cho Huế

Thơ: Kiều Mộng Hà

Nhạc: Trần Bảo Như

Tiếng hát: Diệu Hiền

Nghiêng Bóng Chiều

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân

Trình bày: Tâm Thư

Vì Sao Cô Đơn

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Quốc Thái

Trình bày: Ngọc Lan

Chiều Tím Hoàng Hôn

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ca sĩ: Thái Hòa

Như Thoáng Hương Bay

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc: LMST

Trình bày: Quốc Duy

Thu Nhớ Nhung

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Trình bày: Minh Xuân

Vết Nứt Rêu Phong

Nhạc và lời: Miên Du ĐàLạt

Ca sĩ: Vân Quỳnh

Tình Mẹ

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương

Nhạc: Trần Bảo Như

Ca sĩ: Mê Linh

Thoáng Bâng Khuâng

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang

Diễn ngâm: Hương Chiều

Ta Với Mùa Xuân

Nhạc: Thiên Anh
Ca sĩ: Tâm Thư

Sao Em Trách Mùa Thu

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Lý Kiền Trung

Ca sĩ: Quốc Duy