Cô Gái Việt

header photo

Xưa và Nay

 

Nguyễn T. Thanh Dương

                 Ngày vu quy                                        Ngày nay

Kiều Mộng Hà

Ngày vu quy

  

Linh Đắc

               Ngày xưa                                                   Ngày nay

Sao Khuê

               Ngày vu quy                                   Ngày nay

 

Đỗ Dung

            Ngày vu quy                                   Ngày nay

 

Tiểu Thu

Đỗ Thị Minh Giang

 

               Ngày vu quy                                       Ngày nay

 

Nguyễn Phương Thúy

   Ngày vu quy                                   Ngày nay

 

Ngân Bình

 

               Ngày xưa                                          Ngày nay