Cô Gái Việt

header photo

Lê Thị Mỹ Công

Sinh ngày 02/19/1959 tại Sài Gòn, Việt Nam. Mất ngày 04/10/2016 lúc 9:51PM (nhằm ngày mồng 4 tháng 3 năm Bính Thân) tại Plano Texas USA. Hưởng dương 57 tuổi.

Chị Em CGV vô cùng thương tiếc Lê Thị Mỹ Công, một thành viên hiền lành và dễ thương, xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn của Mỹ Công được về nơi vĩnh cửu.

Tiểu sử

. Bút hiệu cũng như tên: Lê Thị Mỹ Công
. Tốt nghiệp:
   * Chuyên ngành Khí Tượng, trường Khí Tượng Thủy Văn, Sài Gòn, VN
   * Anh Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Sài Gòn, VN
   * Khoa Vật Lý, University of Texas at Dallas, USA
. Đóng góp thơ văn trên vài tập thơ in chung nhiều tác giả, vài Tuyển Tập, vài Báo, vài Đặc San (VN và USA).
. Thực hiện Trang Thơ "Cụm Hoa Tình Yêu" của Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại trên "Cẩm Nang VRN-SBTN DFW Magazine".
. Thực hiện Trang Thơ "Cụm Hoa Tình Yêu" của Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại trên "Nguyệt San Bút Tre".
.Thành viên của diễn đàn CoGaiViet.

CGV-Ngân Bình đọc Điếu tang

Lời Phân Ưu Của Các Thành Viên CGV