Cô Gái Việt

header photo

Tuyển Tập 2017

Nhóm CGV trân trọng giới thiệu Tuyển Tập 2017 - Trang Sách Cũ, vừa mới xuất bản.

Sách dầy hơn 400 trang, gồm nhiều bài viết phong phú và đặc sắc về giai đoạn 1970-1980. 

Nếu quý vị muốn có sách, xin liên lạc với:

cogaivngroup@gmail.com 

thuyha12a2@yahoo.com

   

 

 

Website là nơi tập trung và lưu trữ những bài viết (thơ, văn, phiếm, bình luận, nhạc, ...) của các thành viên CGV, để giới thiệu đến quý độc giả văn phong đặc biệt của từng người. Hình ảnh, tiểu sử và bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả.  Xin liên lạc với webmaster nếu có sự thay đổi.

thuyha12a2@yahoo.com

 

                                  

 

Page View

29036