Cô Gái Việt

header photo

Tuyển Tập 2018

"TT2018 gồm những bài viết và hình ảnh trên Internet, thăng hoa chữ “TÌNH” trong đời sống hàng ngày vì chỉ có chữ “TÌNH” mới làm con người được thăng hoa, hướng thượng..."

Để có sách xin liên lạc: thuyha12a2@yahoo.com

 

 

  

 

 

Website là nơi tập trung và lưu trữ những bài viết (thơ, văn, phiếm, bình luận, nhạc, ...) của các thành viên CGV, để giới thiệu đến quý độc giả văn phong đặc biệt của từng người. Hình ảnh, tiểu sử và bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả.  Xin liên lạc với webmaster nếu có sự thay đổi.

thuyha12a2@yahoo.com

                        

 

Page View

33261