Cô Gái Việt

header photo

NGỌN GIÓ

Nhạc: Mai Hoài Thu

Thơ: Thu Hương

Ca sĩ: Đông Nguyễn

HẠT NẮNG

Thơ: Thu Hương

Nhạc: Mai Hoài Thu

Ca sĩ: Đông Nguyễn

Những Nụ Tình Mãi Còn Xanh

Nhạc và lời: Trần Bảo Như

Hoà âm: Thanh Quảng

Trình bày: Kim  Tuyến             

Tình Khúc Mưa Số 33

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Quốc Thái

Trình bày: Ngọc Lan

Gọi Tình Một Thuở Chưa Quên

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân

Trình bày: Thùy Dương

Gió Đông

Thơ Ngọc Quyên

Nhạc và Tiếng hát Hồng Tước

Khúc Tango Trắng

Thơ: Hồng Thúy

Nhạc: Nguyễn Tuấn

Tiếng hát: Tâm Thư