Cô Gái Việt

header photo

Dạ Khúc

Thơ: Miên Du Đà Lạt

Ngâm thơ: Hồng Vân

Vẫy Tay

Thơ: Miên Du ĐàLạt

Giọng ngâm: Hoàng Đức Tâm

Em Ngủ Mùa Thu Ngậm Lá Sầu

Thơ: Miên Du ĐàLạt

Ngâm thơ: Bích Ngọc

Vẫy Tay

Thơ: Miên Du ĐàLạt

Giọng ngâm: Hoàng Đức Tâm

Hỏi Em

Thơ: Sương Lam

Nhạc: Nguyễn Tuấn

Trình bày: Lâm Dung

Tiếng Thơ

Thơ: Chúc Anh

Nhạc: Mai Phạm

Ca sĩ: Triệu Yên

Tiếng Thơ

Thơ: Chúc Anh

Nhạc: Mai Phạm

Ca sĩ: Triệu Yên

Màu Hoa Hồng Cài Áo

Thơ "Màu Hoa Hồng Cài Áo"của Sương Lam

Nhạc "Bông Hồng Cài Áo" của Nguyễn Văn Đông

Ca sĩ: Tâm Hảo